Perfil del Contractant

Expedient 027.1215.001

Títol: OBRES D'ENDERROC D'EDIFICI PLURIFAMILIAR AL CARRER DALMASES 63 DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 027.1215.001
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 226.412,89 €
      Pressupost d'adjudicació: 191.294,08 €
      Data d'adjudicació: 22-02-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: URCOTEX I, SL
     Termini d'execució: Mesos ( 4.50 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
URCOTEX INMOBILIARIA, SLU
CONSTÈCNIA 3, SL
DELTAPUNT 3000, S.A.

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 11-12-2015 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
01-02-2016 10:02:32
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
24-02-2016 16:03:43