Perfil del Contractant

Expedient 030.1215.100

Títol: OBRES RELATIVES A LA REURBANITZACIÓ DELS C. LLEÓ XIII I GARCIA MARIÑO, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI A BARCELONA.
      Codi Expedient: 030.1215.100
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 900.588,29 €
      Pressupost d'adjudicació: 697.865,03 €
      Data d'adjudicació: 05-02-2015
      Data Contracte: 06-03-2015
Adjudicataris: UTE ÀRIDS ROMÀ, SAU - SOLVETIA, SL
     Termini d'execució: Mesos ( 5.50 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A
PASQUINA, S.A.
UTE TECNOLOGIA DE FIRMES, SA -INGEVIA 2008, SL (UTE BISBE SIVILLA)
TEYCO, S.L.
COPCISA, SA
CONSTRUCCIONES CALER, SA
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
UTE ÀRIDS ROMÀ, SAU - SOLVETIA, SL
XAVIER ALSINA, S.A.
COYNSA 2000, SL
UTE CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU - CONSTRUCTORA DE CARDONER, SA
UTE OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU - RUBAU-TARRES, SAU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 09-01-2015 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
19-01-2015 14:31:55
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
12-02-2015 12:01:11