Perfil del Contractant

Expedient 030.1215.170

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL C. SANTA MAGDALENA SOFIA I DEL C. SOL I PADRÍS, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI A BARCELONA.
      Codi Expedient: 030.1215.170
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 266.275,34 €
      Data d'adjudicació: 18-04-2016
      Data Contracte: 17-05-2016
Adjudicatari: BIGAS GRUP,SLU
     Termini d'execució: 5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: Data obertura sobre 3: 04/04/2016 a les 12:00 hores.
Licitadors:
ISIDRE ARCHS, SL
TRANSPORTES IRANZO, SA
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
UTE CONGIFE, SL - DRIM MEDI AMBIENT, SL
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
COPCISA, SA
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA
UTE GARCIA RIERA, SL - IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL
BIGAS GRUP, SLU
MOIX, SERVEIS I OBRES, SL
XAVIER ALSINA, S.A.
VOLTES CONNECTA, SLU
CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, SL
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA,SL
RUBAU TARRES, SAU
HERCAL DIGGERS, SL
COYNSA 2000, SL
VIALITAT I SERVEIS, SLU (VIALSER)
VORACYS, SL
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 08-02-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
31-03-2016 13:54:15
Resultat_obertura_S3.pdf (Resultat sobre 3)
04-04-2016 14:06:58
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
22-04-2016 13:10:11
0301215170_-_Inf_avaluacio.pdf (Informe valoració)
17-05-2016 16:05:25
0301215170_-_Informe_tecnic.pdf (Informe Valoració Tècnic)
17-05-2016 16:05:29
0301215170-Actes.pdf (Actes expedient contractació)
17-05-2016 16:05:33