Perfil del Contractant

Expedient 030.1619.032

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE D'ARRANJAMENT DE LES VORERES DEL C. TORRAS I PUJALT, ENTRE EL C. RICARDO CALVO I EL C. CERIGNOLA, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI A BARCELONA.
      Codi Expedient: 030.1619.032
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 168.438,82 €
      Data d'adjudicació: 27-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: COYNSA 2000,SL
     Termini d'execució: 3 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
MiJ GRUAS, SA
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, SA
OSERMA 1992 OBRAS Y SERVICIOS, SL
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
COYNSA 2000, SL
BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, SL
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.
OBRES I SERVEIS ROIG, SA
DRIM MEDI AMBIENT, S.L.
CONGIFE, S.L.

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 27-07-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Resultats S2 i Convocatòria S3)
17-10-2016 13:11:46
0301619032_Informe_tecnic.pdf (Informe Tècnic)
18-10-2016 16:27:56
Resultat_obertura_S3.pdf (Resultat sobre 3)
20-10-2016 08:48:32
Anunci_adjud.pdf (Adjudicació)
28-10-2016 14:29:25
Anunci_form.pdf (Anunci de formalització)
11-11-2016 12:15:24