Perfil del Contractant

Expedient 050.1215.166

Títol: OBRES RELATIVES A L'ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA URBANITZACIÓ DE LA UA3 DE LA MPGM DE L'ÀMBIT DEL MERCAT DEL GUINARDÓ I EL SEU ENTORN, FASE A (C. DEL TEODOR LLORENTE ENTRE EL PTGE. DE LLÍVIA I EL PSG. MARAGALL I EL PTGE. DE LLÌVIA ENTRE EL C. DEL TEODOR LLORENTE I EL C. DEL XIPRER), AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ.
      Codi Expedient: 050.1215.166
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 518.508,30 €
      Pressupost d'adjudicació: 425.124,95 €
      Data d'adjudicació: 17-09-2015
      Data Contracte: 30-09-2015
Adjudicatari: COPCISA, S.A
     Termini d'execució: Mesos ( 4.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
MiJ GRUAS, SA
TRANSPORTES IRANZO, SA
ISIDRE ARCHS, SL
PORT NARBONNE, S.L.
PASQUINA, S.A.
FCC CONSTRUCCION, SA
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
COPCISA, SA
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
UTE OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL - CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
TAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, SA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
EXCAVACIONS MONTSERRAT, SL
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
HERCAL DIGGERS, SL
ALFA OBRES I SERVEIS, SA
BIGAS GRUP, SLU
RIGEL OVER, SL
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
RUBAU TARRES, SAU
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
AGLOMERATS GIRONA, S.A.
UTE COYNSA 2000, SL - HPSA CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
XAVIER ALSINA, S.A.
UTE ROMÀ INFRAESTUCTURES I SERVEIS, SAU - SOLVETIA, SL
BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, SL
UTE DRIM MEDI AMBIENT, SL - CONFIGE, SL
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA,SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 06-07-2015 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
25-08-2015 10:20:33
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
17-09-2015 11:37:05