Perfil del Contractant

Expedient 050.1215.214

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA SEGONA FASE D'ORDENACIÓ DE L'ESPAI INTERIOR D'ILLA COMPRÈS ENTRE ELS C. DE LLEDONER I DE SIDÓ, AL BARRI DE SANT GENÍS, AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 050.1215.214
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 849.550,63 €
      Data d'adjudicació: 03-05-2016
      Data Contracte: 23-05-2016
Adjudicatari: CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
     Termini d'execució: 7,5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: Data obertura sobre 3: 04/04/2016 a les 13:00 hores.
Licitadors:
CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA, SA
FCC CONSTRUCCION, SA
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
UTE CIVIL STONE, SL -IMESAPI, SA
DRAGADOS, S.A
ISIDRE ARCHS, SL
VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SLU
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
COPCISA, SA
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, SA
UTE MARIANO HERRERO ALBACAR, SL - HERCAL DIGGERS, SL
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
BIGAS GRUP, SLU
UTE CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA - MOIX, SERVEIS I OBRES, SL
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
UTE RUBAU TARRES, SAU - HPSA CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
XAVIER ALSINA, S.A.
UTE GARCIA RIERA, SL - IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL
VOLTES CONNECTA, SLU
UTE COYNSA 200, SL - VORACYS, SL
ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L.
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
UTE OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU - ENSEÑAT I ROCA EMPRESA DE CONSTRUCCIO, SL
GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU
UTE CONGIFE, SL - DRIM MEDI AMBIENT, SL -ARICO FOREST, SL
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 28-01-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
31-03-2016 13:36:42
Resultat_obertura_S3.pdf (Resultat sobre 3)
04-04-2016 16:12:38
anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
04-05-2016 11:00:58
0501215214-Actes.pdf (Actes expedient contractació)
23-05-2016 12:34:54
0501215214-Inf_avaluacio.pdf (Informe valoració)
23-05-2016 12:35:08
0501215214-Inf_tecnic.pdf (Informe Valoració Tècnic)
23-05-2016 12:35:11