Perfil del Contractant

Expedient 050.1215.215

Títol: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PER A UNA NOVA ESCOLA DE MÚSICA, MASIA CAN FARGAS, AL DISTRICTE D'HORTA GUINARDÓ DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 050.1215.215
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 118.295,93 €
      Data d'adjudicació: 11-05-2016
      Data Contracte: 27-05-2016
Adjudicatari: BERNADÍ,SA
     Termini d'execució: 24 dies
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: Data obertura sobre 3: 21/03/2016 a les 12:30 hores
Licitadors:
COMERCIAL CONTEL, S.A.
EXPERT LINE, SL
BERNADÍ, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 05-02-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3_MOB_CAN_FARGAS.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
16-03-2016 11:14:50
S3.pdf (Resultat sobre 3)
21-03-2016 14:48:33
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
12-05-2016 11:24:19
0501215215-Actes.pdf (Actes)
01-06-2016 10:46:49
0501215215-Inf_avaluacio.pdf (Informe avaluacio)
01-06-2016 10:48:48
0501215215-Informe_tecnic.pdf (Informe Tècnic)
01-06-2016 10:50:36