Perfil del Contractant

Expedient 055.1215.207

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICAL AL CAMP DE FUTBOL SITUAL A LA VIA JÚLIA, S/N, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS A BARCELONA.
      Codi Expedient: 055.1215.207
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 245.663,90 €
      Pressupost d'adjudicació: 206.899,74 €
      Data d'adjudicació: 17-07-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: FIELDTURF POLIGRAS, SA
     Termini d'execució: Setmanes ( 4.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
FIELDTURF POLIGRAS, SA
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
TEKNIFICA GRUP, SL
XAVIER ALSINA, S.A.
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA,SL
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, SA
VORACYS, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 23-06-2015 00:00:00
  Documentació:

055.1215.207_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
14-07-2015 14:51:51
055.1215.207_-_AAdjudicació.pdf (Anunci adjudicació)
03-12-2015 16:47:31