Perfil del Contractant

Expedient 055.1215.242

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC D'EXECUCIÓ, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I LA MEMÒRIA AMBIENTAL, D'UNA ÀREA DE GOSSOS DINS UNA ZONA VERDA ENTRE ELS C. MERIDIANA, VIA FAVÈNCIA I COOPERACIÓ, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS A BARCELONA.
      Codi Expedient: 055.1215.242
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 388.828,48 €
      Data d'adjudicació: 07-06-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU
     Termini d'execució: QUATRE MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
TRANSPORTES IRANZO, SA
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
COPCISA, SA
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
FCC CONSTRUCCION, SA
OBRES I SERVEIS ROIG, SA
UTE CONGIFE, SL - DRIM MEDI AMBIENT, SL
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
BIGAS GRUP, SLU
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
XAVIER ALSINA, S.A.
BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, SL
JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU
MiJ GRUAS, SA
UTE GARCIA RIERA, SL - IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
MOIX, SERVEIS I OBRES, SL
COYNSA 2000, SL
VIALITAT I SERVEIS, SLU (VIALSER)
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU
HERCAL DIGGERS, SL
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.
GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, SA (GICSA)
RUBAU TARRES, SAU
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 26-02-2016 00:00:00
  Documentació:

055.1215.242_-_Convocatoria_obertura_S03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
06-05-2016 09:56:33
055.1215.242_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
09-05-2016 16:31:33
055.1215.242_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Adjudicació)
14-06-2016 10:37:31