Perfil del Contractant

Expedient 055.1619.036

Títol: SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI A L'EDIFICI DE LA PLAÇA SÓLLER, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 055.1619.036
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 38.709,63 €
      Data d'adjudicació: 27-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: EL CORTE INGLÉS SA
     Termini d'execució: SET (7) SETMANES
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
METALUNDIA, SL
COMERCIAL CONTEL, S.A.
S & T 96, SL
EL CORTE INGLÉS, SA
FERMÍN PUIGDELLIVOL, SL
ESPAR SALA, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 05-07-2016 00:00:00
  Documentació:

201610171049.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
17-10-2016 11:36:17
055.1619.036_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
18-10-2016 11:35:15
Informe_Tecnic.pdf (Informe Tècnic)
26-10-2016 12:40:05
055.1619.036_-_A.FORM.NOharm.pdf.pdf (Adjudicació)
13-01-2017 09:58:23