Perfil del Contractant

Expedient 060.1215.238

Títol: OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L'ESPAI FELIP II AL BARRI DE SANT ANDREU BARCELONA
      Codi Expedient: 060.1215.238
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 1.456.000,18 €
      Pressupost d'adjudicació: 1.167.697,26 €
      Data d'adjudicació: 03-07-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: MCM, PROJECTS I SERVEIS, SA
     Termini d'execució: Mesos ( 12.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
CONSTRUCTORA D'ARO, S.A.
UTE DIVISA BARCELONA, SA - MIBAIR, SL
CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, SA
CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A
VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SLU
MCM, PROJECTS I SERVEIS, SA
CONSTRUCCIONES CALER, SA
NOVANTIA INTEGRAL, SA
UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS,SA-ARIDS ROMÀ,SA-SOLVETIA,SL
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA
ARCADI PLA, SA
REHAC, SA
UTE CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU - CONSTRUCTORA DE CARDONER, SA
JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU
CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL
GRUPMAS EDIFICACIO, SLU
UTE ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SL - JJ VILA, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 25-03-2015 00:00:00
  Documentació:

060.1215.238_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
05-05-2015 11:37:26
060.1215.238-AAdj_noharm.pdf (Adjudicació)
16-07-2015 13:40:19