Perfil del Contractant

Expedient 070.1215.128

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT COMPRÉS ENTRE EL PASSEIG DE GARCIA FARIA I EL CAMÍ DE CONNEXIÓ EXISTENT ENTRE AQUEST PASSEIG I EL PASSEIG DE TAULAT, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA.
      Codi Expedient: 070.1215.128
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 564.445,39 €
      Pressupost d'adjudicació: 434.058,27 €
      Data d'adjudicació: 04-12-2014
      Data Contracte: --
Adjudicatari: PASQUINA,SA
     Termini d'execució: 3 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
PASQUINA, S.A.
VOLTES, SLU
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
TEYCO, S.L.
COPCISA, SA
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA
TAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, SA
BETA CONKRET, SA
UTE DRIM MEDI AMBIENT, SL - ARICO FOREST, SL
UTE OPROLER OBRAS Y PROYECTOS,SLU-RUBAU TARRÉS,SAU
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
EXCAVACIONS DUOCASTELLA,SL
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA
XAVIER ALSINA, S.A.
MOIX, SERVEIS I OBRES, SL
JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU
MiJ GRUAS, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 14-10-2014 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
17-11-2014 14:43:28
A_ADJ__faria.pdf (Anunci adjudicació)
04-12-2014 12:39:02