Perfil del Contractant

Expedient 070.1215.134

Títol: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI DEL CASAL DE GENT GRAN JOAN CASANELLAS AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 070.1215.134
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: 67.846,80 €
      Pressupost d'adjudicació: 51.853,24 €
      Data d'adjudicació: 03-12-2014
      Data Contracte: --
Adjudicatari: BERNADÍ,SA
     Termini d'execució: 6 setmanes
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
S & T 96, SL
BERNADÍ, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 28-10-2014 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
24-11-2014 13:45:52
A_ADJ_mob.pdf (Anunci adjudicació)
04-12-2014 14:05:56