Perfil del Contractant

Expedient 070.1619.025

Títol: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L’EQUIPAMENT AUDIOVISUAL PER A L’EDIFICI DE CAN RICART AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 070.1619.025
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 63.625,97 €
      Data d'adjudicació: 28-07-2016
      Data Contracte: 26-08-2016
Adjudicatari: SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL,SL
     Termini d'execució: 4 SETMANES
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: Obertura sobre 3: 22/07/2016 a les 12:00h
Licitadors:
GABINETE TECNICO DE TELECOMUNICACIONES, SL
SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, SL
GENUIX AUDIO, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 17-06-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
20-07-2016 14:12:34
Resultat_obertura_S3.pdf (Resultat sobre 3)
22-07-2016 12:50:34
Anunci_adj.pdf (Adjudicació)
28-07-2016 13:42:01
Anunci_form.pdf (Anunci de formalització)
15-09-2016 14:30:24