Perfil del Contractant

Expedient 070.1619.031

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE CONSTRUCTIU DE SOTERRAMENT DE SERVEIS PÚBLICS AERIS AL CARRER MARESME ENTRE ELS CARRERS MARROC I PERE IV, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 070.1619.031
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 111.077,82 €
      Data d'adjudicació: 24-10-2016
      Data Contracte: 08-11-2016
Adjudicatari: FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, SAU
     Termini d'execució: 3,5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, SAU
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 29-07-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Resultats S2 i Convocatòria S3)
11-10-2016 14:07:34
Resultat_obertura_S3.pdf (Resultat sobre 3)
14-10-2016 14:25:14
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
25-10-2016 11:13:33
0701619031_Informe_tecnic.pdf (Informe Tècnic)
25-10-2016 11:55:43
Anunci_form.pdf (Anunci de formalització)
09-11-2016 11:52:09