Perfil del Contractant

Expedient 070.1619.038

Títol: OBRES RELATIVES AL PMI DE L'ESPAI PÚBLIC (2013-2015) A L'ÀMBIT DEL C. DE TOPETE, DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA.
      Codi Expedient: 070.1619.038
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 157.450,63 €
      Data d'adjudicació: 27-09-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: OBRES I PROJECTES CATALUNYA SL
     Termini d'execució: QUATRE MESOS (4)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA. S.L.
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 15-07-2016 00:00:00
  Documentació:

070.1619.038_-_Convocatoria_Obertura_S03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
12-09-2016 16:24:30
070.1619.038_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
19-09-2016 13:31:33
070.1619.038_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Adjudicació)
13-10-2016 16:07:06