Perfil del Contractant

Expedient 070.1619.044

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU, MEMÒRIA AMBIENTAL I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE LA REURBANITZACIÓ DE L'ESPAI COMPRÉS ENTRE ELS C. PALERM, PERE MORAGUES, CRISTÒBAL DE MOURA I PERPINYÀ, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA.
      Codi Expedient: 070.1619.044
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 420.873,90 €
      Data d'adjudicació: 18-10-2016
      Data Contracte: 08-11-2016
Adjudicatari: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS,SL
     Termini d'execució: 5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
OSERMA 1992 OBRAS Y SERVICIOS, SL
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
ISIDRE ARCHS, SL
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
COPCISA, SA
OBRES I SERVEIS ROIG, SA
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
CONGIFE, S.L.
DRIM MEDI AMBIENT, S.L.
MOIX, SERVEIS I OBRES, SL
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
VOLTES CONNECTA, SLU
BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, SL
COYNSA 2000, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 29-07-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Resultats S2 i Convocatòria S3)
30-09-2016 09:15:06
0701619044_Informe_tecnic.pdf (Informe Tècnic)
30-09-2016 14:19:58
Resultat_obertura_s3.pdf (Resultat sobre 3)
03-10-2016 15:08:36
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
19-10-2016 08:47:46
Anunci_form.pdf (Anunci de formalització)
01-12-2016 13:16:53