Perfil del Contractant

Expedient 080.1215.187L05

Títol: OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU PER A LA RENOVACIÓ DE L' ENLLUMENAT DEL CARRER COMTE BORRELL, DEL CARRER DIPUTACIÓ DE LA GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, DEL CARRER DE MANSO I DEL CARRER VALÈNCIA DISTRICTE DE L' EIXAMPLE. GRAN VIA.
      Codi Expedient: 080.1215.187L05
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 218.062,43 €
      Pressupost d'adjudicació: 171.593,40 €
      Data d'adjudicació: 04-02-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: ISTEM, SL
     Termini d'execució: DOS MESOS I MIG (2,5)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: Lot número 5: Gran Via
Licitadors:
ISTEM, SLU
SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO, S.L.

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 17-09-2015 00:00:00
  Documentació:

080.1215.187L05_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
14-10-2015 16:36:14
080.1215.187L05_-_AAdjudicació.pdf (Adjudicació)
14-03-2016 12:17:44