Perfil del Contractant

Expedient 080.1215.206

Títol: OBRES DE REPARACIÓ DE CELRASOS DE LA BIBLIOTECA DEL FORT PIENC AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 080.1215.206
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 155.162,94 €
      Pressupost d'adjudicació: 131.831,88 €
      Data d'adjudicació: 04-02-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCCIONES DECO, SA
     Termini d'execució: TRES MESOS (3)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A.
BETA CONKRET, SA
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
MAHECO, SA
SERVICAN 2010, SL
CONSTRUCCIONES DECO, SA
MCM, PROJECTS I SERVEIS, SA
SYNERGIA SICONS, SL
CONSTRUCCIONES JOSEP MARIA MIRÓ, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 11-12-2015 00:00:00
  Documentació:

080.1215.206_-_NA_Obertura_S03.pdf (Nova convocatoria obertura S03)
31-12-2015 09:40:23
080.1215.206_-_Confirmacio_Obertura_S03.pdf (Data obertura S03)
04-01-2016 13:34:44
080.1215.206_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
07-01-2016 16:51:48
080.1215.206_-_AAdjudicació.pdf (Adjudicació)
14-03-2016 12:29:39