Perfil del Contractant

Expedient 080.1619.038

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA URBANITZACIÓ DEL SOLAR DEL C. ARAGÓ, 436 (CANTONADA AMB C. LEPANT) I ARRANJAMENT DE LA MITGERA, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE A BARCELONA.
      Codi Expedient: 080.1619.038
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 426.959,35 €
      Data d'adjudicació: 03-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA
     Termini d'execució: TRES MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, SA
RIGEL OVER, SL
MiJ GRUAS, SA
OSERMA 1992 OBRAS Y SERVICIOS, SL
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
OBRES I SERVEIS ROIG, SA
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
CONSTRUCCIONES CALER, SA
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
COPCISA, SA
ISIDRE ARCHS, SL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
VOLTES CONNECTA, SLU
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, SL
HERCAL DIGGERS, SL
COYNSA 2000, SL
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
RUBAU TARRES, SAU
UTE VORACYS, SL - NEGOCIOS PUERTO 1975, SL
UTE GARCIA RIERA, SL - IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA,SL
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
TRANSPORTES IRANZO, SA
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 22-06-2016 00:00:00
  Documentació:

080.1619.038_-_Convocatoria_S03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
26-08-2016 13:00:49
080.1619.038_-_Resultat_obertura_S3.pdf (Resultat sobre 3)
02-09-2016 09:48:57
080.1619.038_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Adjudicació)
06-10-2016 13:19:56
080.1619.038_-_Evaluacio_ofertes_Mecaplauto.pdf (Informe Tècnic)
18-01-2017 12:33:52