Perfil del Contractant

Expedient 080.1619.052

Títol: OBRES DEL LOCAL UBICAT AL CARRER CALÀBRIA 260 PER A CONVERTIR-LO EN UN CASAL DE GENT GRAN, AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 080.1619.052
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 856.558,22 €
      Data d'adjudicació: 18-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: VIASGON OBRAS Y SERVICIOS SLU
     Termini d'execució: ONZE MESOS (11)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
GRUPMAS EDIFICACIO, SLU
UTE ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU - SOLVETIA, SL
UTE ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, SL - ELECTROCAMPS INSTAL.LACIONS, SL
NOVANTIA INTEGRAL, SA
CONSTRUCCIONES DECO, SA
DIVISA BARCELONA, SA
SERVEIS OBRES I MANTENIMENT, S.L.
OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A.
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA
CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA, SA
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA
REHAC, SA
VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SLU
ARCADI PLA, SA
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 15-07-2016 00:00:00
  Documentació:

080.1619.052_-_Convocatoria_OS03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
04-10-2016 14:27:16
080.1619.052_-_Informe_Tecnic.pdf (Informe Tècnic)
06-10-2016 16:11:21
080.1619.052_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
10-10-2016 18:11:36
080.1619.052_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Adjudicació)
19-10-2016 11:59:01