Perfil del Contractant

Expedient 088.1215.116

Títol: OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (C.A.C.) FASE 2.1, DEL CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 088.1215.116
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 832.043,33 €
      Pressupost d'adjudicació: 701.505,52 €
      Data d'adjudicació: 04-11-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: GRUPMAS EDIFICACIO, S.L.
     Termini d'execució: Mesos ( 7.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
UTE CIVIL STONE, SL - SERVIDEL, SL
OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A.
XAVIER ALSINA, S.A.
CONSTRUCCIONES CALER, SA
MAHECO, SA
TEYCO, S.L.
DIVISA BARCELONA, SA
F CLOSA ALEGRET, SA
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
UTE OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL - ADO CERRAMIENTOS METÁLICOS, SA
NOVANTIA INTEGRAL, SA
UTE ROMÀ INFRAESTUCTURES I SERVEIS, SAU - SOLVETIA, SL
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA
RIGEL OVER, SL
CONSTRUCCIONES JOSEP MARIA MIRÓ, SL
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
REHAC, SA
ELECNOR, SA
GRUPMAS EDIFICACIO, SLU
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 04-08-2015 00:00:00
  Documentació:

088.1215.116_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
14-09-2015 16:55:53
088.1215.116-AAdj_noharm.pdf (Adjudicació)
05-11-2015 11:12:10
088.1215.116_-_ActModif.pdf (Anunci Ct Modificat)
20-12-2017 10:28:30