Perfil del Contractant

Expedient 088.1215.133

Títol: SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'EQUIPAMENT AUDIOVISUAL PER A LES OBRES DE LA VIL·LA JOANA, AL PARC NATURAL DE COLLSEROLA DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 088.1215.133
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 62.179,40 €
      Data d'adjudicació: 10-05-2016
      Data Contracte: 17-05-2016
Adjudicatari: GABINETE TECNICO DE TELECOMUNICACIONES, SL
     Termini d'execució: 23 dies laborables
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: 28/4 ES CONVOCA OBERTURA SOBRE 3 I ES PUBLICA RESULTAT SOBRE 2. VEURE DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
Licitadors:
BASE2 AUDIOVISUAL, SL
GABINETE TECNICO DE TELECOMUNICACIONES, SL
GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA SL
BAF GENERAL DE CATALUNYA, SL
FACTORY PROJECTES ESPECIALS I, SL
SERVICIOS INTEGRALES UNITECNIC, SLU
SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, SL
ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 31-03-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3_AUD_VILA_JOANA.pdf (Resultats S2 i convocatòria obertura S3)
28-04-2016 11:11:20
ResultatS3_homo.pdf (Resultat sobre 3 homogeneïtzat)
04-05-2016 10:43:42
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
11-05-2016 10:35:45
0881215133-Actes.pdf (Actes expedient contractació)
17-05-2016 15:59:30
0881215133-Inf_avaluacio.pdf (Informe valoració)
17-05-2016 15:59:34
0881215133-Informe_tecnic.pdf (Informe Valoració Tècnic)
17-05-2016 15:59:37