Perfil del Contractant

Expedient 100.1619.001

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL SOLAR DEL C. DOCTOR TRUETA, 200 DINS DEL PLA DE BUITS. FASE II DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA.
      Codi Expedient: 100.1619.001
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 60.467,94 €
      Data d'adjudicació: 05-08-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: INFRAESTRUCTURES TRADE SL
     Termini d'execució: UN MES I MIG (1,5)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 10-06-2016 00:00:00
  Documentació:

201607121400.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
12-07-2016 14:50:14
100.1619.001_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
18-07-2016 11:25:44
100.1619.001_-_A.ADJ.NOharm.pdf (Adjudicació)
23-08-2016 09:33:40