Perfil del Contractant

Expedient 124.1215.238

Títol: CONTROL DE QUALITAT PER LES OBRES D'EXECUCIÓ DELS TÚNELS VIARIS A LA PLAÇA DE LES GLÒRIES, ENTRE ELS C. BADAJOZ I CASTILLEJOS, TÚNEL 1, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA.
      Codi Expedient: 124.1215.238
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 656.191,59 €
      Pressupost d'adjudicació: 591.879,12 €
      Data d'adjudicació: 01-04-2015
      Data Contracte: 24-04-2015
Adjudicataris: UTE PAYMACOTAS, SL - EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
UTE APPLUS NORCONTROL, SLU - INSTITUTO DE AUSCULTACIÓN ESTRUCTURAL Y MEDIO AMBIENTE, SL (INEMA)
UTE PAYMACOTAS, SL - EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL
UTE GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA - EUROCONTROL, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 11-12-2014 00:00:00
  Documentació:

124_1215_238_harm.pdf (Obertura Ofertes Econòmiques)
09-03-2015 16:46:19