Perfil del Contractant

Expedient 152.1215.008

Títol: SUBMINITRAMENT DE MÒDULS PROVISIONALS D'OBRA PER A LA CAMPA PROVISIONAL AL PARC JOAN MIRÓ PER LES OBRES DEL CENTRE DE NETEJA AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 152.1215.008
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: 13.950,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 13.524,00 €
      Data d'adjudicació: 07-10-2015
      Data Contracte: 03-11-2015
Adjudicatari: ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, SLU
     Termini d'execució: Mesos ( 25.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, SLU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 31-07-2015 00:00:00
  Documentació:

152.1215.008_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
15-09-2015 13:18:54
152.1215.008_-_AAdjudicació.pdf (Adjudicació)
16-10-2015 13:11:33
152.1215.008_-_Anunci_modificació.pdf (Anunci Ct Modificat)
19-04-2018 14:28:43