Perfil del Contractant

Expedient 152.1215.017

Títol: SERVEI DE CONTOL DE QUALITAT DE LES OBRES DEL NOU CENTRE DE NETEJA DEL PARC DE JOAN MIRÓ AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 152.1215.017
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 52.335,86 €
      Pressupost d'adjudicació: 44.513,58 €
      Data d'adjudicació: 26-02-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: INSTITUTO DE AUSCULTACIÓN ESTRUCTURAL Y MEDIO AMBIENTE, SL
     Termini d'execució: Durada de l'obra
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
APPLUS NORCONTROL, SLU
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL
GEOTECNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
LOSTEC, SA
LABOCAT CALIDAD, SL
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL
EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU
INSTITUTO DE AUSCULTACIÓN ESTRUCTURAL Y MEDIO AMBIENTE, SL (INEMA)

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 06-11-2015 00:00:00
  Documentació:

152.1215.017_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
03-12-2015 10:07:02
152.1215.017_-_AAdjudicació.pdf (Adjudicació)
14-03-2016 13:18:05