Perfil del Contractant

Expedient 152.1215.020

Títol: OBRES DEL NOU CENTRE DE NETEJA DEL PARC DE JOAN MIRÓ AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 152.1215.020
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 7.666.952,05 €
      Pressupost d'adjudicació: 5.743.534,48 €
      Data d'adjudicació: 15-03-2016
      Data Contracte: 06-04-2016
Adjudicataris: UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA - JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SA
     Termini d'execució: 20,5 MESOS
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
UTE CORSÁN-CORVIAM, CONSTRUCCIÓN, SA - CONSTRUCCIONES CALER, SAU
FCC CONSTRUCCION, SA
UTE CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA - EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA
UTE TEYCO, SL - OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU
UTE CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA - SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SAU
UTE EMTE, SLU - ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA
UTE DRAGADOS, SA - CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
UTE ROMERO GAMERO, SAU - SACYR CONSTRUCCIÓN, SA
BIGAS GRUP, SLU
UTE ELECNOR, SA - VOPI 4, SA
UTE FERROVIAL AGROMAN, SA - CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL
UTE COPCISA, SA - ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA
UTE AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, SA - OBRASCÓN HUARTE LAÍN, SA
UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA - AZVI, SA
UTE CONSTRUCCIONES RUBAU, SA - COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA
COMSA, SAU
UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA - JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SA (UTE PARC JOAN MIRO)
UTE CPM CONSTRUCCIONES, PINTURA MANTENIMIENTO, SAU - CIFREAT, SL - CONSTRUCCIONES TOMAS GRACIA, SA
UTE BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU - ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, SA
UTE CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU - TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA, SLU
UTE ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU - CONSTRUCCIONES DECO, SA - MECÁNICA DEL SUELO LOSAN, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 07-12-2015 00:00:00
  Documentació:

152.1215.020_-_LLISTAT_LICITADORS.pdf (Llistat de licitadors)
21-01-2016 18:04:18
152.1215.020-CoS3.harm.pdf (Resultats S2 i convocatòria obertura S3)
23-02-2016 18:49:01
152.1215.020-AAdj.harm.pdf (Anunci adjudicació)
18-03-2016 19:31:21
152.1215.020-AForm.harm.pdf (Anunci de formalització)
19-04-2016 16:59:38