Perfil del Contractant

Expedient 190.1215.003L05

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE PER A LA INVESTIGACIÓ GEOTÈCNIA NECESSÀRIA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS AVANTPROJECTESS DE COBERTURA DE LA RONDA DE DALT, ENTRE LA PLAÇA ALFONS COMÍN, I EL NUS DE LA TRINITAT. LOTS 1 AL 5.
      Codi Expedient: 190.1215.003L05
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 35.941,51 €
      Pressupost d'adjudicació: 28.684,75 €
      Data d'adjudicació: 08-07-2015
      Data Contracte: 23-07-2015
Adjudicataris: GETINSA - PAYMA, SL
     Termini d'execució: Dies ( 20.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: Lot 5: Via Julia - Avinguda Meridiana
Licitadors:
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL
NEOTEST SONDEOS Y PERFORACIONES,SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 24-04-2015 00:00:00
  Documentació:

190.1215.003L05_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
25-05-2015 11:21:26
190.1215.003L05-AAdj_noharm.pdf (Adjudicació)
16-07-2015 14:15:49