Perfil del Contractant

Expedient 201.1215.029

Títol: OBRES RELATIVES A L'EXECUCIÓ DE MILLORA DE LA INTERSECCIÓ ENTRE ELS CARRILS BICI DE L'AVDA. MERIDIANA, C. SANCHO DE ÁVILA I PARC DE L'ESTACIÓ DEL NORD, I EXECUCIÓ DE MODIFICACIÓ DEL CARRIL BICICLETA AL PASSEIG DE PUJADES, ENTRE EL PASSEIG DE PICASSO I EL C. DE WELLINGTON, A BARCELONA.
      Codi Expedient: 201.1215.029
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 125.225,64 €
      Pressupost d'adjudicació: 106.229,11 €
      Data d'adjudicació: 19-01-2015
      Data Contracte: 04-02-2015
Adjudicatari: SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A.
     Termini d'execució: Mesos ( 1.75 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
UTE SEÑALES GIROD, S.L -TEMAVIAL, S.L. PL.ESPANYA
TEYCO, S.L.
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
BIGAS GRUP, SLU
RUBAU TARRES, SAU
COYNSA 2000, SL
VORACYS, SL
UTE TEVASEÑAL, S.A. - NIT-LUX, S.A.

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 10-11-2014 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
09-12-2014 14:11:33
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
23-01-2015 11:26:39