Perfil del Contractant

Expedient 201.1215.048

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI DEL C. MÚRCIA, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU A BARCELONA.
      Codi Expedient: 201.1215.048
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 88.272,53 €
      Pressupost d'adjudicació: 78.730,27 €
      Data d'adjudicació: 28-10-2015
      Data Contracte: 13-11-2015
Adjudicatari: SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A.
     Termini d'execució: Mesos ( 1.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
UTE TEMAVIAL, SL - SEÑALES GIROD, SL (UTE JOAN GÜELL)
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
BIGAS GRUP, SLU
COYNSA 2000, SL
VORACYS, SL
UTE TEVASEÑAL, SA - NIT-LUX, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 07-09-2015 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
20-10-2015 12:38:55
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
02-11-2015 11:55:28