Perfil del Contractant

Expedient 201.1215.055

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI DEL C. JOAN GÜELL, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI A BARCELONA.
      Codi Expedient: 201.1215.055
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 73.296,78 €
      Pressupost d'adjudicació: 65.237,36 €
      Data d'adjudicació: 19-11-2015
      Data Contracte: 11-12-2015
Adjudicataris: UTE TEMAVIAL, SL - SEÑALES GIROD, SL (UTE JOAN GÜELL)
     Termini d'execució: Setmanes ( 3.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
UTE TEMAVIAL, SL - SEÑALES GIROD, SL (UTE JOAN GÜELL)
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU
COYNSA 2000, SL
UTE TEVASEÑAL, SA - NIT-LUX, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 23-09-2015 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
21-10-2015 14:27:59
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
23-11-2015 10:19:01