Perfil del Contractant

Expedient 201.1619.013

Títol: OBRES RELATIVES AL CARRIL BICI DELS C. TAQUÍGRAF SERRA I GELABERT A BARCELONA.
      Codi Expedient: 201.1619.013
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 96.445,30 €
      Data d'adjudicació: 09-09-2016
      Data Contracte: 10-10-2016
Adjudicatari: SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO,SL
     Termini d'execució: 1 mes
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
UTE TEMAVIAL, SL - SEÑALES GIROD, SL
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO, S.L.
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
VORACYS, SL
UTE FIRTEC, SAU - VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 08-06-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Resultats S2 i convocatòria obertura S3)
29-08-2016 10:41:47
S3.pdf (Resultat sobre 3)
30-08-2016 13:37:54
anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
14-09-2016 10:07:28
2011619013-Actes.pdf (Actes)
13-10-2016 17:07:10
2011619013_Informe_tecnic.pdf (Informe Tècnic)
13-10-2016 17:10:26
2011619013_Valoracio_economica.pdf (Informe Valoracio)
13-10-2016 17:11:02
Anunci_form.pdf (Anunci de formalització)
01-12-2016 14:29:59