Perfil del Contractant

Expedient 201.1619.025

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI DE L'AV. DR. MARAÑÓN A BARCELONA.
      Codi Expedient: 201.1619.025
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 294.177,85 €
      Data d'adjudicació: 24-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicataris: UTE TEMAVIAL,SL - SEÑALES GIROD,SL
     Termini d'execució: 4 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
UTE TEMAVIAL,SL – SEÑALES GIROD,SL CARRIL BICI AV.DOCTOR MARAÑÓN
XAVIER ALSINA, S.A.
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCUTRAS, SAU - FIRTEC, SAU
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, SL
VORACYS, SL
COYNSA 2000, SL
UTE TEVASEÑAL, SA - NIT-LUX, SA
OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 19-07-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Resultats S2 i Convocatòria S3)
26-09-2016 13:53:51
2011619025_Informe_tecnic.pdf (Informe Tècnic)
27-09-2016 17:19:37
Resultat_obertura_S3.pdf (Resultat sobre 3)
30-09-2016 11:58:53
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
25-10-2016 11:17:21
Anunci_form.pdf (Anunci de formalització)
18-11-2016 11:12:40