Perfil del Contractant

Expedient 202.1215.056

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE CREUAMENT DE XARXES DE SERVEIS URBANS DEL 22@ PER EL PONT D'ADIF EN EL C. AMOGÀVERS ENTRE ELS C. ZAMORA I JOAN D'ÀUSTRIA, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA.
      Codi Expedient: 202.1215.056
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 252.357,89 €
      Data d'adjudicació: 27-05-2016
      Data Contracte: 14-06-2016
Adjudicatari: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A
     Termini d'execució: 2,5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: 13/4/2016 es publica nota aclaratoria. 23/5 CONCOCATORIA OBERTURA SOBRE 3
Licitadors:
FCC CONSTRUCCION, SA
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 13-04-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
23-05-2016 10:21:34
Resultat_obertura_S3.pdf (Resultat sobre 3)
25-05-2016 16:54:58
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
27-05-2016 14:15:58
2021215056-Actes.pdf (Actes)
14-06-2016 10:56:47
2021215056-Informe_tecnic.pdf (Informe Tècnic)
14-06-2016 10:58:07
2021215056-Valoracio.pdf (Informe avaluacio)
14-06-2016 10:58:42