Perfil del Contractant

Expedient 202.1619.006

Títol: SERVEI DE GESTIÓ DE PROJECTES RELATIUS AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA SUPERILLES DE BARCELONA
      Codi Expedient: 202.1619.006
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 144.960,00 €
      Data d'adjudicació: 03-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: UTE JORDI CALBETÓ – VAIC MOBILITY SLU – ASSESSORIA D’INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT SL – SOLUCIONS GEOGRÀFIQUES
     Termini d'execució: DOTZE MESOS (12)
     Procediment de contractació: Concurs de Projectes no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
UTE JORDI CALBETÓ ALDOMÀ - ASSESSORIA D'INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT, SL - VAIC MOBILITY, SLU - JOSE ANTONIO RUIZ JIMENEZ
PLANAS ESQUIUS SEGATTI, SCP

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 15-07-2016 00:00:00
  Documentació:

202.1619.006_-CONVOCATÒRIA_OBERTURA_ECONÒMICA.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
09-09-2016 14:37:57
202.1619.006_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
14-09-2016 17:05:10
202.1619.006_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Adjudicació)
18-10-2016 17:00:50
202.1619.006_8_Anunci_modificació.pdf (Anunci de formalització modificat)
12-12-2017 11:20:23