Perfil del Contractant

Expedient 204.1215.078

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE L'ESPAI EN L'AVDA. FRANCESC FERRER I GUÀRDIA, 4-2, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC A BARCELONA.
      Codi Expedient: 204.1215.078
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 259.081,56 €
      Pressupost d'adjudicació: 204.251,47 €
      Data d'adjudicació: 19-06-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA
     Termini d'execució: Mesos ( 2.75 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
UTE DRIM MEDIO AMBIENTE, SL - CONGIFE, SL - ARICO FOREST, SL
BIGAS GRUP, SLU
PORT NARBONNE, S.L.
ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L.
VOPI-4, SA
ALFA OBRES I SERVEIS, SA
AZVI, SA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
ISIDRE ARCHS, SL
TEYCO, S.L.
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
CONSTRUCCIONES CALER, SA
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
INGEVÍA 2008, SL
OBRES I SERVEIS ROIG, SA
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
UTE OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL - CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
RIGEL OVER, SL
XAVIER ALSINA, S.A.
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA
MOIX, SERVEIS I OBRES, SL
VORACYS, SL
COYNSA 2000, SL
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA,SL
UTE GARCIA RIERA, SL - IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 13-04-2015 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
12-05-2015 14:18:11
anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
01-07-2015 16:08:03