Perfil del Contractant

Expedient 205.1215.078

Títol: SERVEI DE GUIONITZACIÓ, PRODUCCIÓ DELS AUDIOVISUALS, RECURSOS INTERACTIUS I PEANYA GRÀFICA PER L'EXPOSICIÓ AL PARC DE LA PREVENCIÓ - MUSEU DE BOMBERS DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 205.1215.078
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 66.000,00 €
      Data d'adjudicació: 04-04-2016
      Data Contracte: 26-04-2016
Adjudicatari: KARAVAN PRODUCTIONS FILMS SL
     Termini d'execució: QUATRE MESOS (4)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
NUEVE OJOS VINTAGE GRAPHICS,SL
CIRICI LA CREATIVA, SL
SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, SL
GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA SL
NANOUK FILMS, SL
CREUETA 119, SCP
REC VIDEOPRODUCCIONS, SCP
ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS, SL
KARAVAN PRODUCTIONS FILMS, SL
EXIT DE DISSENY, SL
GEN-LOCK VIDEO, SL
IGLUUU STUDIO, SL
LA CHULA PRODUCTIONS, SL
EIKONOS, SA
FULL SCREEN, SL
WASABI PRODUCTIONS, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 19-01-2016 00:00:00
  Documentació:

205.1215.078_-_Convocatoria_Obertura_S03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
04-03-2016 13:36:43
205.1215.078_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
11-03-2016 13:05:17
205.1215.078_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Adjudicació)
06-05-2016 11:09:22
Actes.pdf (Actes)
06-05-2016 11:10:28
Informe_Tècnic_Sobre_2.pdf (Informe Valoració Tècnic)
06-05-2016 11:11:41
Informe_Economic_-_Sobre_3.pdf (Informe valoració)
06-05-2016 11:12:15
205.1215.078_-_A.FORM.NOharm.pdf.pdf (Anunci de formalització)
05-07-2016 12:01:07