Perfil del Contractant

Expedient 228.1215.023L01

Títol: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI DE L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DEL CARRER DE QUEVEDO 14-26 I DOTACIONS DE LES ESCOLES BRESSOL I L'UNIVERS DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 228.1215.023L01
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 107.510,15 €
      Data d'adjudicació: 24-05-2016
      Data Contracte: 13-06-2016
Adjudicatari: ERGOKIDS SL
     Termini d'execució: 2,75 MESOS
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
ERGOKIDS, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 11-02-2016 00:00:00
  Documentació:

228.1215.023L01-_Convocatòria_obertura_econòmica.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
21-04-2016 13:31:07
228.1215.023L01_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
22-04-2016 12:24:25
228.1215.023L01_-_A.ADJ.harm.pdf.pdf (Adjudicació)
31-05-2016 12:09:37
228.1215.023L01_-_A.FORM.harm.pdf.pdf (Anunci de formalització)
27-06-2016 12:39:35