Perfil del Contractant

Expedient 235.1215.116

Títol: SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DE L'AVINGUDA DIAGONAL, EN ELS ÀMBITS DELS PASSSEJOS, CALÇADES, LATERALS I VORERES (TRAM PASSEIG DE GRÀCIA - PASSEIG DE SANT JOAN)
      Codi Expedient: 235.1215.116
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 160.086,18 €
      Pressupost d'adjudicació: 123.468,34 €
      Data d'adjudicació: 14-01-2015
      Data Contracte: 26-01-2015
Adjudicatari: GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SLU
     Termini d'execució: Mesos ( 3.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU
EUROCONSULT CATALUNYA, SA
INGENIEROS ASOCIADOS, S.A.
ZETA INGENIEROS DE CAMINOS CONSULTORES ASOCIADOS, S.L.L.
UTE SERVEIS INTEGRALS D'ENGINYERIAI ARQUITECTURA SIENA, SL - ENGINYERIA INALBA, SL - VALERI CONSULTORS ARQUITECTURA ENGINYERIA URBANISME, SLP
UTE EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU - AQUACIVIL, SL
GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SLU
UTE INGENIEROS EMETRES, SLP - GECSA INGENIERIA Y OBRAS, SA
AYESA ENGINYERIA I SERVEIS, SA
PAYMACOTAS, SL
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU
AUDINGINTRAESA, S.A.
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL
ESTEYCO, SAP

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 21-10-2014 00:00:00
  Documentació:

235.1215.116-ROS03.noharm.pdf (Resultat sobre 3)
09-12-2014 16:04:03
235.1215.116_-_AAdjudicació.pdf (Anunci adjudicació)
15-01-2015 13:41:34