Perfil del Contractant

Expedient 244.1215.009

Títol: SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’ EXECUCIÓ DE E LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ I INFRAESTRUCTURES DEL CARRER PERE IV, ENTRE ELS CARRERS ROC BORONAT I BILBAO AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA
      Codi Expedient: 244.1215.009
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 20.785,60 €
      Data d'adjudicació: 15-03-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: COESTECNIC,SLP
     Termini d'execució: Durada de les obres
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: Nota: També podeu descarregar el projecte a travès de l'enllaç adjunt mitjançant l'aplicació Dropbox: https://www.dropbox.com/sh/dwc0r66b4noa07t/AAB_htqmbion0sYYOBvxD1Usa?dl=0
Licitadors:
ATENEA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, SAU
ALVARTIS ASISTENCIA TÉCNICA, SA
APSIS CONSULTORIA Y SERVICIOS, SL
GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SLU
COESTECNIC, SLP
JORGE MERCADER ESTEVE
PROINTEC, SA
SGS TECNOS, SA
INGENIERIA GESTION Y CONSULTORIA BARCELONA, SL (IGC BARCELONA)
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL
AYESA ENGINYERIA I SERVEIS, SA
PROJECTES INTEGRALS DIAZ, SL
A3-ARQUITECTURA TÈCNICA, S.C.P
PROIDO CONSULTORS, SL
VIADING, SL
INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS,SL
PROQUIMPEX, S.L
INTEGRAL, SA
CONTROL Y GEOLOGÍA, SA
DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION, SL
INCOPE CONSULTORES, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 18-12-2015 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
22-01-2016 11:28:27
Anunci_adjudicacio_CSS.pdf (Anunci adjudicació)
16-03-2016 18:24:01
Adjudicacio_mod.pdf (Resolucio Modificacio)
24-03-2017 13:19:04