Perfil del Contractant

Expedient 245.1619.004

Títol: SERVEIS DE REDACCIÓ DE L'ESTUDI INFORMATIU PER A LA CONNEXIÓ DEL TRAMBAIX I TRAMBESÒS I REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE L'ALTERNATIVA ESCOLLIDA PER A LA IMPLANTACIÓ D'UNA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA.
      Codi Expedient: 245.1619.004
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 1.395.996,10 €
      Data d'adjudicació: 16-11-2016
      Data Contracte: 15-12-2016
Adjudicataris: UTE GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SLU - SENER INGENIERIA Y SISTEMAS SA - TECNICA Y PROYECTOS SA
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions: EN CAS DE DISCORDANÇA ENTRE LA VERSIO DEL PLEC EN CATALA I CASTELLA, PREVAL LA PRIMERA. 6/9 PUBLICADA NOTA AMB EL LINK PER DESCARREGAR DEUC NOTA ACLARATORIA 20/9
Licitadors:
UTE GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SLU - SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, SA - TECNICA Y PROYECTOS, SA
UTE INGEROP T3, SLU - BRUNO REMOUÉ & ASSOCIATS, SLP - LOLA DOMÈNECH OLIVA
UTE ESTEYCO, SAP - AUDINGINTRAESA, SA - DESARROLLO ORGANIZACIÓN MOVILIDAD, SA
UTE PROINTEC, SA - E3 SOLINTEG, SL
UTE BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL - TEC-CUATRO, SA - INGENIEROS EMETRES, SLP
UTE AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SAU - ESPINÀS I TARRASSÓ, SCP
UTE ARDANUY INGENIERIA, SA - IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU - BAU-B ARQUITECTURA I URBANISME, SLP - INGANIERIA DE TRÁFICO, SL
UTE IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, SAU - MASTER PLAN, SL - MCRIT, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 01-08-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Resultats S2 i Convocatòria S3)
27-10-2016 09:09:53
2451619004_Informe_tecnic.pdf (Informe Tècnic)
27-10-2016 10:24:38
Resultat_obertura_S3.pdf (Resultat sobre 3)
02-11-2016 13:46:44
ANUNCI_ADJUDIC.pdf (Anunci adjudicació)
17-11-2016 09:31:36
Anunci_formalització.pdf (Anunci de formalització)
15-12-2016 13:11:40
ANUNCI_MODIFICACIÓ_CONTRACTE.pdf (Anunci de formalització modificat)
15-03-2018 12:18:22
ANUNCI_MODIFICACIO_CONTRACTE.pdf (Anunci Ct Modificat)
13-12-2018 16:30:24