Perfil del Contractant

Expedient 463.1215.005

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES I ELS ESPAIS PÚBLICS DE CIUTAT MERIDIANA, PART III: REURBANITZACIÓ DEL C. PEDRAFORCA, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS A BARCELONA.
      Codi Expedient: 463.1215.005
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 1.277.648,53 €
      Pressupost d'adjudicació: 949.468,08 €
      Data d'adjudicació: 14-10-2015
      Data Contracte: 09-11-2015
Adjudicatari: CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A
     Termini d'execució: Mesos ( 9.00 )
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
MiJ GRUAS, SA
UTE CIVIL STONE, SL - SERVIDEL, SL
UTE OBRES I SERVEIS ROIG, SA - API MOVILIDAD, SA
AGLOMERATS GIRONA, S.A.
FCC CONSTRUCCION, SA
AZVI, SA
TEYCO, S.L.
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
COPCISA, SA
CONSTRUCCIONES CALER, SA
AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, SA
UTE OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL - CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL
VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SLU
CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A
UTE HPSA CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA - ARTÍFEX INFRAESTRUCTURES, SLU
ISIDRE ARCHS, SL
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
BIGAS GRUP, SLU
RIGEL OVER, SL
UTE ROMÀ INFRAESTUCTURES I SERVEIS, SAU - SOLVETIA, SL
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
XAVIER ALSINA, S.A.
ELECNOR, SA
UTE CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU - CONSTRUCTORA DE CARDONER, SA
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
UTE CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL - TECNOLOGIA DE FIRMES, SL
JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
UTE VORACYS, SL - COYNSA 2000, SL
GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU
RUBAU TARRES, SAU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 15-07-2015 00:00:00
  Documentació:

463.1215.005_-_ROS03.pdf (Obertura Ofertes Econòmiques)
14-09-2015 11:42:27
463.1215.005_-_AAdjudicació.pdf (Adjudicació)
16-10-2015 13:02:22