Perfil del Contractant

Expedient 999.1215.070

Títol: SERVEIS DE COORDINACIÓ D'OBRES I DELS EQUIPS DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DE DIVERSOS EQUIPAMENTS SOCIALS A BARCELONA.
      Codi Expedient: 999.1215.070
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 96.276,00 €
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU
GUANES-APA, SLP
MAVITECK CONSULTORS '08, SL
HUB EDIFICACIÓ, SCP
EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU
ESTUDIO TALLER 10 CAÑIZARES, S.L.
SGS TECNOS, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 13-05-2015 00:00:00
  Documentació:

999.1215.070_-_Convocatoria_obertura_s03.pdf (Convocatòria obertura s3)
09-07-2015 13:04:01
999.1215.070_-_A.PRORROGA.harm.pdf.pdf (Anunci)
07-06-2016 09:02:55
999.1215.070_-_Amodif.pdf (Anunci Ct Modificat)
11-01-2018 18:13:06