Perfil del Contractant

Expedient 999.1215.083L02

Títol: ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA GESTIÓ D’OBRES D’INFRAESTRUCTURES, LOT 2: ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA GESTIÓ D'OBRES DE CIUTAT.
      Codi Expedient: 999.1215.083L02
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 120.000,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 102.960,00 €
      Data d'adjudicació: 21-04-2016
      Data Contracte: 13-05-2016
Adjudicatari: EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS SA
     Termini d'execució: 12 MESOS
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
EUROCONSULT CATALUNYA, SA
GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SLU
NOVOTEC CONSULTORES, SA
AUDINGINTRAESA, S.A.
PROIDO CONSULTORS, SL
TEC-CUATRO, SA
GESCONRED, SL
E3 SOLINTEG, SL
EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU
PIGRA ENGINEERING, S.L.
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU
UTE GESSING, SLU - PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, SA
IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 04-12-2015 00:00:00
  Documentació:

999.1215.083L02_-_CONVOCATORIA.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
04-03-2016 14:59:45
999.1215.083L02_-_PUNTUACIONS.pdf (puntuacions tècniques)
04-03-2016 14:59:48
999.1215.083l02_-_ANEXO_COMUNICACIONS.pdf (Annex Puntuacions)
08-03-2016 11:28:11
999.1215.083L02_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
09-03-2016 17:50:16
999.1215.083L02_-_A.A.harm.pdf.pdf (Adjudicació)
30-05-2016 09:32:57
999.1215.083L02_-_A.Formalització.harm.pdf.pdf (Anunci de formalització)
30-05-2016 09:32:53