Perfil del Contractant

Expedient 999.1215.084L03

Títol: SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA GESTIÓ D'OBRES D'EDIFICACIÓ DE BIMSA. LOT NÚMERO 3, GESTOR D'EDIFICACIÓ
      Codi Expedient: 999.1215.084L03
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 51.510,00 €
      Data d'adjudicació: 23-05-2016
      Data Contracte: 10-06-2016
Adjudicatari: QESTUDI 29 ASSESSORAMETN TÈCNIC SL.
     Termini d'execució: 12 mesos
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
SGS TECNOS, SA
DOSGEUVEARQUITECTURA, SLP
QESTUDI 29 ASSESSORAMENT TÈCNIC, S.L.
E-SCENTIA GLOBAL, SL
NOVOTEC CONSULTORES, SA
DAVID GUILLÉN PUIG
OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME, SL
SANTI SANTOS SANTIRÓ
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL
ASESORÍA Y GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS HG SL
PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.
CUBIC, ESTUDI D'ENGINYERIA, S.L.
BRAMON, SITJÀ, BASSOLS I ASSOCIATS, SLP
IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 15-01-2016 00:00:00
  Documentació:

999.1215.084L03_-_Convocatòria_S03.pdf (Obertura Ofertes Econòmiques)
15-04-2016 14:41:09
999.1215.084l03_-_A.A.harm.pdf.pdf (Anunci adjudicació)
22-06-2016 18:03:46
999.1215.084l03_-_A.FORM.harm.pdf.pdf (Anunci de formalització)
22-06-2016 18:04:09
999.1215.084L03_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
20-04-2016 10:08:36