Perfil del Contractant

Expedient 999.1619.002

Títol: SERVEIS DE COORDINACIÓ RELATIVA A LA CONTRIBUCIÓ I INCORPORACIÓ DELS CRITERIS DEL PLA DE MOBILITAT URBANA, AMB ESPECIAL ÈMFASI EN ELS PROJECTES RELACIONATS AMB LA MOBILITAT SOSTENIBLE, SEGURA, EQUITATIVA I EFICIENT.
      Codi Expedient: 999.1619.002
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 103.000,00 €
      Data d'adjudicació: 09-06-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: BIPRUO, SL
     Termini d'execució: VINT-I-QUATRE MESOS (24)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
BIPRUO, S.L.
EVECTRA MOBILITY SERVICES, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 12-04-2016 00:00:00
  Documentació:

999.1619.002_-_Convocatoria_S03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
03-06-2016 12:40:53
999.1619.002_-_OS03.pdf (Resultat sobre 3)
06-06-2016 18:13:33
999.1619.002_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Adjudicació)
13-06-2016 16:03:26