Perfil del Contractant
Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU, MEMÒRIA AMBIENTAL I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE REURBANITZACIÓ DEL C. VILANA ENTRE EL PG. BONANOVA I EL C. DALMASES, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI A BARCELONA.
     Codi Expedient: 030.1619.012
     Tipus de contracte: Obres
     Data procediment deixat sense efecte: 25-11-2016


Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 25-11-2016