Perfil del Contractant
Títol: OBRES D'ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE L'EDIFICI DE LA PLAÇA SÓLLER, UBICAT AL CARRER ESTUDIANT S/N, DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA.
     Codi Expedient: 055.1619.037
     Tipus de contracte: Obres
     Data procediment deixat sense efecte: 27-02-2017


Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 27-02-2017