Perfil del Contractant
Títol: SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI I COMPLEMENTS, PER A LA VIL·LA JOANA, AL PARC NATURAL DE COLLSEROLA DE BARCELONA.
     Codi Expedient: 088.1215.129
     Tipus de contracte: Subministraments
     Data procediment deixat sense efecte: 20-04-2016


Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 20-04-2016